Novinky

Nový web

24.7.2019

Spustili sme pre vás novú webovú stránku našej komory.
Pripravujeme tiež novú sekciu pre overovanie nedoplatkov a prístup na portál hodnotenia sústavného vzdelávania.