Archív noviniek

 1. Záznam z prvého rokovania SKZZ k problematike optimalizácie stredoškolského vzdelávania ZZ môžete nájsť tu.

 2. Srdečne Vás pozývame na deň otvorených dverí SKZZ, ktorý sa uskutoční 18.12.2014 od 9:00 – 12:00 v Poprade. Viac info tu.

 3. Dňa 04.11.2014 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov SKZZ a predstaviteľov MZ SR k návrhu výnosu MZ SR z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe. Zápisnica –  tu

 4. Dňa 22.7.2014 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov SKZZ a zástupcov MZ SR. Zápis zo stretnutia si môžete prečítať tu.

 5. Na základe žiadosti MZ SR zo dňa 16. mája 2014 o nomináciu člena SKZZ do Akreditačnej komisie MZ SR Vám oznamujeme, že na základe hlasovania prezídia SKZZ boli na uvedenú pozíciu nominovaní kolegovia:

  Mgr. Csaba Bozsaky (ZaMED)
  Mgr. Lucia Mesárošová (OS ZZS SR)

  Zvoleným kolegom gratulujeme a pri ich práci im želáme veľa pracovných úspechov.

 6. Vážení kolegovia záchranári.Na základe zvyšujúceho sa počtu podnetov zdravotníckých záchranárov, resp. sestier pracujúcich v ZZS, o výklad legislatívy a zaujatie oficiálneho stanoviska SKZZ k (ne)možnosti zamestnávania sestier v ZZS po zmene zamestnávateľa – poskytovateľa Vám zasielame kópiu stanoviska MZ SR – tu.

 7. Snem Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov sa uskutočnil dňa 16. septembra 2015 o 13:00 v priestoroch Hotela DoubleTree By Hilton v Košiciach. Ďakujeme za podporu podujatiu ZÁCHRANA 2015.

 8. Pripomienkovanie novely zákona č. 578/2004 členmi SKZZ tu.

 9. Dňa 17.7.2015 v podvečerných hodinách došlo k tragickej nehode posádky VZZS Krištof 03 Poprad počas primárneho zásahu k zranenému dieťaťu v horskom teréne. S obrovským zármutkom sme prijali správu o smrti našich kolegov – lekára MUDr. Mareka Rigdu, záchranára – operátora Martina Svitanu, pilota Ing. Ľubomíra Majerčáka  a záchranára HZS Ing. Dušana Leskovjanskeho. S bolesťou v srdci vyjadrujeme úprimnú sústrasť všetkým pozostalým.

 10. Dňa 28. mája 2015 sa na pôde Ministerstva zdravotníctva SR uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov a ministra zdravotníctva Viliama Čisláka. Záchranári predložili ministrovi návrh zmeny legislatívy zaoberajúci sa postavením zdravotníckeho pracovníka a jeho ochrany pri výkone zdravotníckeho povolania. „Naši záchranári sa čoraz častejšie stretávajú v teréne s fyzickými a verbálnymi útokmi či už samotných pacientov, alebo ich príbuzných. Tento problém rovnako potvrdili ďalšie stavovské organizácie zastrešújúce zdravotníkov pracujúcich napríklad v nemocniciach. Cieľom nášho návrhu je zvýšiť právnu ochranu všetkých zdravotníckych povolaní, aby sa mohli s väčším pocitom bezpečia venovať pacientovi“ povedal po stretnutí Mgr. František Majerský, viceprezident komory záchranárov. Návrh počíta so začlenením zdravotníckych pracovníkov pri výkone povolania medzi chránené osoby v zmysle Trestného zákona. Zmenu legislatívy podporujú aj ďalšie komory a spolu ich stanoviskom sa Ministerstvo zdravotníctva obráti na Ministerstvo spravodlivosti s návrhom na zmenu príslušných právnych predpisov.