Kontakt

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov

Sídlo komory

Tallerova 4
811 02 Bratislava

Adresa sekretariátu:

Francisciho 900/5
058 01 Poprad

0918 483 274
sekretariat@skzz.sk


Technické konzultácie:

Pondelok: 9:00 - 12:00 Streda: 9:00 - 12:00 Piatok: 9:00 - 12:00
Francisciho 900/5 Poprad, 058 01
OTVORIŤ V GOOGLE MAPS