Kontakt

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov

Sídlo komory

Tallerova 4
811 02 Bratislava

Adresa sekretariátu:

1. mája 216/7
058 01 Poprad

Telefón:

0918 483 274

RÝCHLE KONTAKTY:


Otázky k registrácii: 

kancelaria@skzz.sk


Hodnotenie sústavného vzdelávania: 

vzdelavanie@skzz.sk


Poplatky a nedoplatky: 

nedoplatky@skzz.sk


Kreditovanie podujatí: 

akreditacia@skzz.skTechnické konzultácie:

Pondelok: 9:00 - 12:00 Streda: 9:00 - 12:00 Piatok: 9:00 - 12:00
1. mája 216/7 Poprad, 058 01
OTVORIŤ V GOOGLE MAPS