Kontrola registrácie

Zadajte registračné číslo

Číslo zadávajte vo formáte P00000 (bez pomlčky)
alebo vo formáte ZZ0000 (bez pomlčky)

Upozornenie: informácie o nedplatkoch sú aktuálne k 30. aprílu 2024. Ak ste uhrádzali poplatky po tomto dátume, tak sa tu ešte nezobrazujú. 

Ak ste boli pred 1.9.2013 registrovaní v SKMTP, registračné číslo Vám ostalo pôvodné.
Ak nepoznáte svoje registračné číslo, kontaktujte nás na: kancelaria@skzz.sk