Vzdelávanie

Hodnotenie sústavného vzdelávania

Portál SKZZEDU.SK od 1. októbra 2022 prístupný pre všetkých zdravotníckych záchranárov.  

Aktuálne sa hodnotenie sústavného vzdelávania vykonáva podľa Vyhlášky 74/20199 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. februára 2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka upravuje spôsob a cyklus hodnotenia nasledovne:

1. Prechod z jednoročného kalendárneho hodnotenia na pravidelné päťročné hodnotenie, ktoré začína dňom registrácie v SKZZ.

2. Za uvedený cyklus je potrebné získať 50 kreditov, za výkon povolania sa už žiadne neprideľujú.

3. Uvedená vyhláška je v platnosti od 15. marca 2019, kredity získané v novom 5-ročnom cykle do 28. februára 2019 sa považujú za kredity získané podľa tejto novej vyhlášky.

Čo to pre Vás znamená?

1. Vypočítajte si 5-ročný cyklus Vášho hodnotenia sústavného vzdelávania. Napr. ste registrovaný 6/2005. Váš prvý cyklus je od 7/2005 do 6/2010. Nasledujúci druhý cyklus od 7/2010 do 6/2015, tretí cyklus 7/2015 do 6/2020. Na príklade začala platiť nová vyhláška v roku 2019. Posledné hodnotenie bolo za kalendárny rok 2018, aj to nie u všetkých poskytovateľov.

2. Mesiac pred koncom pravidelného 5-ročného cyklu je nutné všetky certifikáty s pridelenými kreditmi , prefotiť a preskenovať poslať na email vzdelavanie@skzz.sk a poštou na adresu: Kancelária SKZZ, ul. 1 mája 216/7, 058 01 Poprad. Podľa príkladu v bode 1, dokladujete kredity získané v treťom cykle. Za roky júl 2015 až jún 2020. Az rok 2015, 2016, 2017 a 2018 môžete dokladovať získanie kreditov aj potvrdením z komory o splnení (ak ste ho deklarovali a mali zaslané). Za rok 2019 do júna 2020 už priložíte klasicky forokópiu certifikátu a sken de emailu. Posielate všetko naraz v jednom emaily a v jednej obálke.

3. Následne nasledujúci mesiac po skončení cyklu vám vyhodnotíme splnil/nesplnil hodnotenie a zašleme emailom a poštou na Vašu adresu.

Tento stav je ešte prechodný a pracujeme na plne elektronickom nahadzovaní a hodnotení sústavného vzdelávania. Po naprogramovaní softvéru Vám príde emailom informácia, že sa môžete prihlásiť do portálu skzzedu.sk, kde si sami nahodíte získané kredity a na komore sa overia a potvrdia. Po ich overení si budete môcť následne vytlačiť potvrdenie o splnení hodnotenia sústavného vzdelávania, ktoré dokladujete u zamestnávateľa. Systém bude sám sledovať kedy Váým končí hodnotiace obdobie a mesiac pred koncom Vás upozorní emailom, že je potrebné nahrať alebo doplniť do systému kredity.

Kalendár podujatí sústavného vzdelávania

POUČME SA Z MINULOSTI - LEŠŤ 2023

12.09. - 14.09.2023, Pliešovce, Lešť

Pozvánka a program

RESCUE LESNICA 2023

21.09. - 23.09.2023, Poprad

Pozvánka a program 

V. POLYTRAUMA KONGRES

06.11. - 07.11.2023, Lučenec

Pozvánka a program 

KONFERENCIA O ZZS

23.11. - 24.11.2023, Bratislava

Pozvánka a program 

On-line vzdelávanie EDUPROFIPHARM

V spolupráci s našim partnerom - portálom EDUPROFIPHARM pripravujeme AudioDidaktické testy pre zdravotníckych záchranárov. 

.

Kreditovanie sústavného vzdelávania

Pre priznanie kreditov na podujatie sústavného vzdelávania Slovenskou komorou zdravotníckych záchranárov je potrebné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť na našej stránke v sekcii: https://www.skzz.sk/nastiahnutie 

Po doručení podkladov Vám vystavíme rozhodnutie o pridelení kreditov, spolu s počtom pridelených kreditov a výškou poplatku za pridelenie poplatkov podľa schváleného cenníka (viď nižšie).

Cenník platný od: 1.9.2015

Miestna (ústavné, nemocničné a celofakultné semináre): 8 EUR

Okresná: 33 EUR

Krajská: 132 EUR

Celoslovenská s predpokladaným počtom účastníkov do 200: 132 EUR

Celoslovenská s predpokladaným počtom účastníkov od 200 – do 500: 199 EUR

Celoslovenská s predpokladaným počtom účastníkov nad 500: 265 EUR

Celoslovenská s medzinárodnou účasťou (v závislosti od počtu účastníkov/viď celoslovenská): od 132 EUR do 265 EUR

Medzinárodná (v závislosti od počtu účastníkov/viď celoslovenská): od 132 EUR do 265 EUR

Audiodidaktický test: 60 EUR

Uvedené ceny sú konečné.