Novinky

Oznam pre členov komory

14.8.2019

V uplynulých dňoch sme členom SKZZ zasielali elektronickou poštou dôležité dokumenty komory na pripomienkovanie. Keďže sme obdržali informáciu, že niektorí členovia našli poštu v spame, resp. v spamovom koši, prosíme členov, aby si skontrolovali svoje e-mailové schránky vrátane spamových priečinkov.

Pre upresnenie: členom komory je zdravotnícky záchranár, ktorý je nie len registrovaný, ale nad rámec registrácie požiadal komoru o zapísanie do zoznamu členov komory. Teda nie každý registrovaný záchranár v SKZZ je zároveň jej členom.

Ďakujeme za pochopenie.