Novinky

OZNAM - ZMENA MIESTA KONANIA SNEMU 28.05.2021

27.5.2021

Oznamujeme členom SKZZ, že Snem SKZZ, ktorý sa uskutoční zajtra 28.05.2021 o 9:00, sa uskutoční rovnako v Poprade, no na inom mieste:

Miesto konania: HOTEL SATEL, Mnoheľova 5, Poprad

Pôvodný program doručený členom ako aj všetky náležitosti konania snemu ostávajú nezmenené.