Novinky

Úhrada poplatkov na rok 2024

14.1.2024

Komora priebežne aktualizuje register podľa údajov oznamovaných zdravotníckymi pracovníkmi. Za priebežnú aktualizáciu komora vyberá od zdravotníckeho pracovníka poplatok najviac do výšky 15 € ročne, ktorý je príjmom komory. Poplatok za priebežnú aktualizáciu je splatný do konca januára príslušného kalendárneho roka.

Úhradu poplatku za aktualizáciu registra za aktuálny rok vo výške 15 € uhrádzajte do 31.1.2024 na číslo účtu: 5044168211/0900 – Slovenská sporiteľňa. IBAN: SK2109000000005044168211

Konštantný symbol:       0308
Variabilný symbol:         Vaše registračné číslo v komore
Špecifický symbol:         2024 
Správa pre prijímateľa:   Vaše priezvisko

QR kód pre platbu z mobilných aplikácií:

Uveďte prosím pri platbe všetky požadované údaje, aby bolo možné platbu identifikovať.