Záchranárska galéria cti

1. ročník ocenenia Záchranárska galéria cti

V poradí na treťom ročníku podujatia Rescue Day v Poprade boli po prvýkrat v histórií udelené ocenenia Záchranárska galéria cti. Zmyslom tohto počinu SKZZ bolo vzdať hold „obyčajným“ ľuďom, ktorí celý svoj život „neobyčajne“ venovali sanitke a pomoci iným…

Nie každý môže napísať knihu, nie každý môže prednášať na konferencii, ale každý si môže oddane, svedomito a zodpovedne plniť svoje povolanie. A oni to takto a navyše so srdcom a láskou im vlastnou robili celý život.

A za to im pokorne a úprimne ĎAKUJEME

Ocenení

Anton Kamenický

 • Jeho pracovné kroky začínajú v Krompachoch, kde v roku 1979 nastupuje na post vodiča sanitného vozidla.
 • Pre miestnu nemocnicu jazdí až do roku 2002, kedy prichádza nový poskytovateľ prednemocničnej zdravotnej starostlivosti – Falck Záchranná a.s.
 • Pre Falck pracuje na strediskách v Krompachoch a Behárovciach, a to až do svojho odchodu do dôchodku v novembri 2013.
 • V kolektíve je obľúbený, srdečný a bravúrne zvláda prácu vo výjazdoch.
 • Ako vodič jazdí počas celej svojej profesnej kariéry bezpečne a ohľaduplne.
 • Neraz je nápomocný slovom, či činom pre svojich kolegov.
 • Za volantom sanitného vozidla strávil 34 rokov .

Peter Vantroba

 • V roku 1974 začal pracovať v popradskej nemocnici v pozícií vodič dopravnej zdravotnej služby.
 • Postupom času získava praktické skúsenosti s prácou okolo pacienta v zásahu. V roku 1981 pri Popradskej nemocnici vzniká stredisko Rýchlej lekárskej pomoci, kde sa dostáva do pozície vodič RLP.
 • Jeho práca, takt, aj záujem o potreby pacienta ho posúva do samostatnej práce v podmienkach Rýchlej zdravotnej pomoci.
 • V tejto pozícií zostáva až do svojho odchodu na dôchodok v októbri 2013.
 • 32 rokov svojho plnohodnotného života strávil pomáhaním druhým, či pacientom, alebo kolegom.
 • Povinnosti, ktoré mu boli zverované, plnil svedomito, ľudsky a profesionálne.
 • Mnohé riskantné situácie za volantom sanitného vozidla zvládal bez nehody a s čistým prehľadom.
 • Kolektívu svojich kolegov vytváral po celú túto dobu úsmev na tvári.

Juraj Ignáth

 • Narodil sa v Košiciach, v roku 1954.
 • Po skončení základnej vojenskej služby v roku 1976 nastupuje do KÚNZ Košice na post vodiča sanitného vozidla.
 • Prestupom z DZS v roku 1983 sa dostáva ako vodič na Rýchlu zdravotnú pomoc v Košiciach. Práca ho motivuje k vzdelávaniu, pretože chce byť viac nápomocný pri zásahoch v teréne.
 • Štúdiom zdravotnej školy v roku 1987 sa stáva zdravotnou sestrou .
 • Túžba po vzdelaní ho ženie ďalej na nadstavbové štúdium na SZŠ v odbore zdravotnícky záchranár.
 • Záchrannej zdravotnej službe Košiciach obetuje doslova kus svojho života a aj zdravia. To ho však neodrádza v tom, aby sa po uzdravení vrátil k svojmu poslaniu. Svojou prácou a prístupom pomohol a pomáha veľa ľudom.
 • Jeho nezmazateľná stopa bude už navždy spojená so záchrannou službou v Košiciach.

Vladimír Kostolanský (IN MEMORIAM)

 • Narodil sa 4.februára 1950 v Bratislave
 • V roku 1972 sa stáva vodičom – záchranárom Bratislavskej záchranky a tej ostáva verný až do sklonku svojho života.
 • Nadchnutý prostredím a prácou na záchranke sa stáva inovátorom a podáva mnoho návrhov na skvalitnenie práce.
 • Svoje skúsenosti venoval v posledných rokoch svojho života mladým prostredníctvom edukačnej činnosti.
 • Bez ohľadu na to aký post na záchrannej službe zastával, si vždy našiel pre ostatných srdečné slovo a porozumenie.
 •  
 • Nech sú jeho slová odkazom pre ďalšie generácie záchranárov.

 •  
 • „ŽIL SOM PRE ŽIVOT INÝCH“