Záchranárska galéria cti

3. ročník ocenenia Záchranárska galéria cti

Ocenení

Peter Riška

Narodil sa 23.01.1964 v Bratislave. Žije v mestečku Svätý Jur pri Bratislave, je ženatý a má troch synov. Momentálne pracuje ako operátor KOS ZZS. Venuje sa športu a momentálne robí svojmu najmladšiemu synovi, ktorý sa venuje triatlonu sparingpartnera.

Študentský život začal na gymnáziu a po jeho ukončení nastupuje v roku 1983 na Strednú zdravotnícku školu – odbor zdravotná sestra. Svoje vzdelanie ďalej rozširuje o diplomovanú sestru a špecializáciu v urgentnej starostlivosti.

Prelomový je rok 1985, kedy nastupuje do ZDZS v Bratislave, kde prešiel rôznymi postami: staničný záchranár, člen vodnej a leteckej záchrany. Bol pri vzniku samostatného subjektu ZZS Bratislava. Na jeho profesionálnom raste zanechali stopu osobnosti ako MUDr. Ján Kovalčík, kolega Vlado tatko Kostolanský alebo pilot Jozef Mate.

Citujeme navrhovateľa nominácie: „Peter Riška počas svojej 30 ročnej záchranárskej praxe pôsobil ako staničný a hlavný záchranár. Svojím zmyslom pre disciplínu viedol svoje tímy k zodpovednosti, dobrej pracovnej morálke a pre mladých kolegov bol vzorom. Na pracovisku vyškolil a do praxe uviedol niekoľko desiatok mladých zdravotníckych záchranárov. Záchranárčine sa venuje s plným nasadením prakticky tri-desaťročia nepretržite. Je známy svojou precíznosťou a je naňho spoľahnutie v každom ohľade. S vďakou za pomoc sa k nemu ohliadajú i ošetrení pacienti.“

Mgr. Jozef Minár

Pán Jozef Minár sa narodil 3.2. 1954 v Prievidzi a od 6 rokov vyrastal v Bratislave. Momentálne žije v dedinke Vojka nad Dunajom. Má dvoch synov a jednu vnučku. Pracuje na OS ZZS SR Bratislava ako vedúci Strediska odbornej prípravy.

Svoju cestu k záchranárom začal štúdiom na zdravotnej škole v Nitre a po ukončení  odboru zdravotná sestra nadobúda prax v OÚNZ Nitra. Postupne nadobúda rozhľad, prax a svoje vzdelanie rozširuje o kvalifikačné štúdia z UM, špecializáciu v odbore zdravotná sestra a riadiaci pracovník. Na Trnavskej univerzite úspešne ukončuje Magisterské štúdium.

Od roku 1998 pracuje v Bratislavskej záchranke, kde stretáva ľudí, ktorí zanechávajú hlbokú stopu v jeho profesionálnom živote – MUDr. Ján Kovalčík a kolega Vladimír Kostolanský. Ako sám tvrdí, vo svojej kariére mal šťastie na dobrých kolegov a vedúcich. V jeho záľubách dominuje príroda a aktivity s ňou spojené, ako turistika, plávanie, splav Dunaja či lyžovanie. V mladosti sa taktiež venoval parašutizmu.

Dovolíme si citovať kolegu pána Minára: „Jožko Minár je zdravotnícky pracovník v ZZS s bohatými dlhoročnými skúsenosťami. Zažil vývoj záchrannej zdravotnej služby od plienok až po dnešnú podobu. Zaškolil mnohých zdravotníckych záchranárov, ktorí na neho spomínajú a svoje skúsenosti ešte stále s pokorou a dušou pedagóga odovzdáva nielen zdravotníckym pracovníkom, ale aj laickej verejnosti.“

Róbert Lakomčík

Pán Róbert Lakomčík, rodák zo Slovenskej Lupče. Vyrastal v Bnaskej Bystrici.Momentálne pracuje ako hlavný záchranár NsP Brezno. Je ženatý a má dve dcéry.

Svoju kariéru v ZZS začal v roku 1976 na pozícii vodič DZS OÚNZ BB. Postupom času popri zamestnaní študuje a zvyšuje svoju kvalifikáciu. Od roku 1988 pracuje v RZP a aj ako letecký záchranár. Iniciátorom zrodu LZS v BB bola pani primárka MUDr. Oľga Králová – Mistríková a práca s ňou ovplyvnila aj jeho.

Bola mu veľkým vzorom a jej motto že človek, postihnutý nešťastím nesmie pri svojej záchrane nadobudnúť dojem, že sa mu už nedá pomôcť aj keby to bola skutočná pravda, sa stalo mottom aj pre neho. Prešiel rôznymi postami, od vodiča DZS, vedúceho dopravy, záchranára pozemnej aj leteckej záchrannej služby až po vedúceho OS ZZS KOS BB. Jeho celoživotná práca zanechala nezmazateľnú stopu na miestach, kde pôsobil a jemu vlastná svedomitosť, profesionalita, obetavosť a ľudskosť je zapísaná v srdciach kolegov.

POSÁDKA KRIŠTOF 02 – tragická nehoda z dňa 2.1.2006
(IN MEMORIAM)

MUDr. Dalibor Timko

Rodák z Kežmarku narodený 5.3.1973. Svoj život zasvätil ušľachtilému cieľu liečiť ľudí. A preto jeho kroky vedú do Košíc, kde študuje medicínu. Po skončení štúdia nastupuje na I. KAIM FNsP Košice. Jeho sen sa napĺňa, keď dostáva ponuku pracovať vo VLN v Košiciach na neurológií. Urgentnej medicíne ale zostava verný a pracuje na pozemnej a leteckej záchranke.

Nikto nedokáže charakterizovať človeka lepšie ako jeho najbližší, preto si dovolíme citovať manželku pána doktora:

Bol lekár, ktorý so svojimi pacientmi prežíval ich trápenia a hľadal vždy tú najlepšiu cestu k ich vyliečeniu, alebo aspoň k zlepšeniu ich zdravotného stavu. Bol zásadový a čo raz povedal, to platilo. Aj keď pracoval ako neurológ, ARO mu zostalo v srdci. Ako človek bol cieľavedomý, spoľahlivý, veselý a kamarátsky. Mal čaro osobnosti- dokázal si vás získať dvoma vetami. Bol veľmi pozitívny, miloval hudbu, tanec, dobré jedlo, ľudí a deti a tie milovali jeho a to nie len tie naše . Vedel rozosmiať, aj keď mu nebolo do smiechu. Za rodinu by dal život . Miloval svoju prácu a lietanie vo vrtuľníku, čo sa mu nakoniec stalo osudným.“

Karol Javorský

Narodil sa 22.8.1978 v Poprade. Vyrastal v milujúcej kresťanskej rodine, ako tretí zo štyroch bratov. Už tam dostáva základy, ktoré budujú jeho charakter. Základné a stredné vzdelanie nadobúda v Poprade. Štúdia ukončuje s vynikajúcimi výsledkami v roku 1996. V roku 1998 ukončuje spolu s bratom štúdium v Banskej Bystrici v odbore záchranár.

Nastupuje na ZVS v Žiline a po jej ukončení jeho kroky smerujú do Nitrianskej nemocnice. Po pol roku ale dostáva ponuku nastúpiť do záchrannej služby v Banskej Bystrici.

Tam stretáva MUDr. Andreja Faglica a pod jeho vedením získava skúsenosti a zdokonaľuje sa vo svojom povolaní. Popri zamestnaní si dopĺňa vzdelanie a v roku 2004 ukončuje štúdium v odbore diplomovaný zdravotnícky záchranár. Pracuje nie len na pozemnej, ale aj leteckej záchrannej službe.

Dovoľte nám citovať Karolovu mamu: „ Karol bol nadšený svojou prácou , miloval ju a tešil sa z každej vydarenej záchrannej akcie. Vždy bol ochotný a pripravený pomáhať a to ho neopustilo ani v tragický deň. Mal rád život, bol dobrým športovcom, miloval hory a aktivity s nimi spojené. V práci medzi kolegami, všade tam kde bol, vnášal optimizmus. Rozdával sa druhým a ochota pomáhať bola rysom jeho povahy. Stále si stál za svojím slovom, názorom a nebál sa ho aj nahlas vysloviť…mal takú čistú radosť zo života.“

Plk. Ing. Viktor Remeň

Narodil sa 1.Novembra 1959 v Podbrezovej.

Maturitu absolvoval v rokoch 1975 – 79 na Vojenskej strednej odbornej leteckej škole v Prešove v kvalifikácií technik lietadla.Vysokoškolské vzdelanie získava v Košiciach v odbore letecký pilot. Ako pilot lieta na strojoch Mi 1,Mi2, Mi8 a pôsobí na leteckej základni v Plzni a potom v Prešove. Po nežnej revolúcií nastupuje do ZNB ČSFR ako pilot. V roku 2000 získava hodnosť plukovníka.

Jeho kroky vedú od januára 2004 na LZS v BB spoločnosti ATE. Má nalietaných niekoľko tisíc hodín vrátane nočných letov. Posledný let na záchranu ľudského života žiaľ absolvuje 2.1.2006.

V spomienkach známych kolegov a kamarátov zanechal stopu človeka ktorý bol nežný, obetavý, profesionálny vo svojich povinnostiach. Medzi jeho veľké záľuby patrilo fotografovanie. Na jeho pamiatku sa koná každoročne v Banskej Štiavnici pietna spomienka.